Riskerna med att använda Alkohol för att lindra din ångest


Ett maladaptiv beteende är ett vanligt sätt att lindra ångest, men leder ofta till dysfunktionella och icke-produktiva resultat. Om du upplever panikångestattacker och har diagnostiserats med panikstörning eller annat ångestsyndrom kan du oavsiktligt ha utvecklat maladaptiva eller dåliga beteendemönster för att hantera din situation. Alkoholberoende är ett sådant. Låt oss titta närmare på det nedan.

Riskerna med att använda Alkohol för att lindra din ångest

Människor med ångestsjukdomar, inklusive panikångest använder ofta alkohol eller andra substanser som ett sätt att hantera sin rädsla och ångest. Studier visar att personer med ångestsjukdomar är upp till tre gånger mer sannolika att utveckla missbruk av alkohol eller andra substanser än de som inte har ångestsyndrom. Missbruk av alkohol eller andra droger för att kontrollera stress och ångest klassificeras som ett missbruksbeteende eftersom det endast ger tillfällig lindring från ångest och istället skapar värre långsiktiga problem. Substansmissbruk löser inte det underliggande problemet, och långvarigt alkohol- eller drogmissbruk kan leda till tolerans, beroende och för vissa, missbruk.

alkoholism - agorafobi
alkoholism – agorafobi

Tolerans kan uppstå genom att använda ett läkemedel under en längre tidsperiod. Resultatet av toleransen är att läkemedlet inte ger den önskade effekten eller att effekten minskar. Tolerans kan innebära ett behov av ökad dos av läkemedlet för att ge den önskade effekten.

Abstinenssymptom

Fysiskt beroende av ett läkemedel inkluderar ofta tolerans och kan identifieras genom abstinenssymptom om intag av läkemedlet upphör eller vid minskad dos. Vanliga abstinenssymptom associerade med alkohol eller andra droger kan innefatta:

  • Ångest
  • Diarré / magbesvär
  • Sömnlöshet
  • Muskelkramp
  • Huvudvärk
  • Minskad koncentration
  • Hyperventilering
  • Skälvningar
  • Kramp

Drogmissbruk är en hjärnsjukdom som identifieras av fysiskt och psykiskt beroende. Avgiftning kan leda till att det fysiska beroendet upphör, men det psykologiska beroendet kvarstår hos den drabbade. Det är den här aspekten som gör att det är svårt att upprätthålla sin nykterhet. Det finns inget botemedel mot missbruk och att upprätthålla nykterheten är vanligtvis en konstant strävan för de drabbade.

Enligt American Society of Addiction Medicine skiljer sig drogmissbruk från drogberoende och drogtolerans. Inte alla som utvecklar tolerans eller fysiskt beroende av ett läkemedel kommer att fortsätta utveckla ett missbruk. Man tror att vissa individer är predisponerade eller särskilt sårbara för missbruk baserat på biologiska, psykiska och sociala faktorer.

alkoholmissbruk
alkoholmissbruk

Söka hjälp med alkoholmissbruk

Maladaptiv beteende hänvisar till typer av beteenden som hämmar en persons förmåga att anpassa sig till särskilda situationer såsom exempelvis agorafobi som vi tittar extra mycket på på denna bloggen. Ett maladaptiv beteende är aldrig bra då det förhindrar förmågan att anpassa sig till det verkliga livets krav. Inledningsvis kan överdriven användning av alkohol eller andra droger ge intrycket att man får lindring från sin ångest. Tyvärr är långsiktiga effekter av missbruk inte så trevliga.

Om du har ett ångestsyndrom och missbrukar alkohol eller andra droger bör du prata med din läkare eller terapeut. Även om detta missbruk kan vara resultatet av självmedicinering är det troligt att det kommer att leda till ökad ångest på lång sikt. En läkare som behandlar ångestsjukdomar kommer också att kunna hjälpa dig att arbeta genom dina problem med alkohol och / eller droger.

Recent Content