Agorafobi och panikångest hos barn och tonåringar – Hur föräldrar kan hjälpa


Panikångest är en typ av ångestsyndrom som ofta diagnostiseras hos vuxna. En vanlig startålder för panikångest uppträder vanligtvis i sen ungdom och tidig vuxen ålder men kan börja i de tidiga tonåren eller till och med i barndomen. Tonåringar med panikångest upplever ofta tillståndet på samma sätt som vuxna.

När en läkare behandlar en tonåring med detta tillstånd, kommer hon att diagnostisera tonåringen med panikångest med eller utan agorafobi. Även om det inte är lika vanligt är det möjligt att diagnostiseras med agorafobi utan panikångest.

Följande text ger information om diagnosen panikångest med agorafobi hos tonåringar:

Symtom för panikångest

Panikångest kännetecknas av ökad ångest och panikattacker. Centrerat kring rädsla och ängslan innebär panikattacker ett brett spektrum av mentala, känslomässiga och fysiska symptom. Tonåringar med panikångest kan uppleva dessa attacker genom en kombination av skrämmande somatiska känslor och störande tankar och uppfattningar. Några av de vanligaste fysiska symptomen på panikattacker innefattar ökad hjärtrytm, överdriven svettning, skälvningar, andfåddhet, andningssvårigheter och bröstsmärta.

Dessa attacker följs ofta av känslan att förlora kontakten med sig själv och sin omgivning. Känt som derealisation och depersonalisering, kan dessa symtom få tonåringen att känna som om han tappar kontakten med verkligheten. Med tanke på hur läskigt det kan vara med dessa symptom är det inte ovanligt för tonåringar att tro att deras panikattack är ett livshotande medicinskt tillstånd. Många tonåringar som upplever panikattacker blir rädda att de kommer att förlora kontrollen, bli galna eller till och med dö av attacken.

Panikångest och agorafobi

panikångest med agorafobi

Eftersom panikattacker kan vara en skrämmande upplevelse, försöker många tonåringar med panikångestar att undvika dem till varje pris. Detta innebär ofta att tonåringen börjar undvika olika platser, omständigheter och situationer som de tror bidrar till deras panikattacker. Cirka en tredjedel av de som lider av paniksyndrom kommer att utveckla ett separat psykiskt tillstånd som kallas agorafobi. Denna störning innebär en rädsla för att få panikattack på platser eller situationer som det skulle vara svårt och/eller pinsamt att fly.

Tonåringar med agorafobi kommer ofta att uppleva sina rädslor i kluster av liknande undvikanden. Till exempel kan en tonåring som lider av agorafobi bli rädd för folkmassor, hålla sig borta från stora grupper, som skolkafeterian, köpcentrum, sportevenemang eller andra sociala situationer. Vissa kan känna sig rädda vid resor, vara rädda för att köra på motorvägen eller vara på en skolbuss. Andra kan bli så rädda för olika omständigheter att de bara känner sig trygga inom en liten radie utanför sina hem. Detta undvikande kan bli så extremt, att enbart att lämna sitt hem orsakar en stor mängd ångest och den drabbade stannar hemma den större delen av tiden med agorafobi.

Att söka hjälp

Med tanke på hur bekymrade tonåringar kan vara över att passa in, är det inte förvånande att många tonåringar med panikångest känner sig generad över deras tillstånd. Dock kan svårighetsgraden av detta tillstånd bli värre när denna skam utvecklas till undvikande beteenden och agorafobi.

Tecken och symptom på agorafobi utvecklas ofta inom det första året av tonåringens panikattacker. Om de lämnas obehandlade kan rädslan och undvikande beteenden i samband med agorafobi förvärras. För att hantera panikångest och agorafobi är det viktigt att söka behandling tidigt. Vanliga behandlingsalternativ innebär en kombination av psykoterapi och medicinering.

Panikångest

Behandling kan också innebära en teknik som kallas systematisk desensibilisering, där tonåringen gradvis exponeras för situationer denna är rädd för och undviker. Att möta dessa situationer kan vara lättare med hjälp av en nära familjemedlem.

Genom stöd från yrkesverksamma, vänner och familj kan en tonåring med agorafobi börja hantera hans/hennes tillstånd. Genom att följa en rekommenderad behandlingsplan kan tonåringen med både panikångest och agorafobi förväntas uppleva mindre ångest och färre panikattacker och undvikande, och senare återgå till ett aktivt liv som för de flesta tonåringar.

Recent Content