Agorafobi och dess symptom


Agorafobi är ofta missförstått såsom i första hand varandes ett problem där personer är rädda för att lämna sina hem. Låt oss ta oss en titt på exakt vad agorafobi innebär, och med hjälp av denna mer exakta definition se på de specifika beteenden som tyder på att en person har agorafobi.

Agorafobi är en fobi

Det kan låta överflödigt att konstatera att agorafobi är en fobi, men att förstå agorafobi som en viss typ av fobi gör det mycket lättare att förstå symptomen.

Agorafobi är ofta missförstådd och tros helt enkelt vara en rädsla för att lämna hemmet, men detta är dock inte helt korrekt. Agorafobi är en fobi för att vara i en situation där flykt skulle vara svårt eller omöjligt, eller hjälp skulle vara otillgänglig om en panikattack skulle inträffa.

agorafobi

Vad är en fobi?

En fobi är en överväldigande och oresonlig rädsla för ett objekt eller en situation som innebär lite verklig fara, men som framkallar ångest och undvikande. Till skillnad från den korta ångest de flesta personer känner när de ska hålla ett tal eller genomgå ett prov, så är en fobi långvarig och orsakar intensiva fysiska och psykiska reaktioner, och kan påverka din förmåga att fungera normalt på jobbet eller i sociala sammanhang.

Alla fobier behöver inte behandling. Men om en fobi påverkar ditt dagliga liv, så finns flera behandlingar tillgängliga som kan hjälpa dig att övervinna din rädsla – ofta permanent.

Fobier är indelade i tre huvudkategorier:

 • Specifika fobier. En specifik fobi innebär en irrationell, ihållande rädsla för ett specifikt objekt eller situation som inte står i proportion till den faktiska risken. Detta inkluderar en rädsla för situationer (såsom flygplan eller slutna utrymmen); naturen (såsom åska eller höjder); djur eller insekter (såsom hundar eller spindlar); blod, injektion eller skada (såsom knivar eller medicinska procedurer); eller andra fobier (såsom höga ljud eller clowner). Det finns många andra typer av specifika fobier. Det är inte ovanligt att uppleva fobier för mer än ett objekt eller situation.
 • Social fobi. Social fobi är mer än bara blyghet och innebär en kombination av överdrivet självmedvetande och en rädsla för offentlig granskning eller förnedring i vanliga sociala situationer. I sociala situationer, så är personen rädd för att avvisas eller negativt utvärderas eller rädd att förolämpa andra.
 • Rädsla för öppna platser (agorafobi). Agorafobi är en rädsla för en faktisk eller förväntad situation, såsom användning av kollektivtrafik, att vara i öppna eller slutna utrymmen, att köa eller vara i en folkmassa eller att vara utanför hemmet ensam. Ångesten orsakas av att vara rädd för att det inte finns några enkla utrymningsvägar eller hjälp om intensiv ångest skulle dyka upp. De flesta personer som har agorafobi utvecklar den efter att ha haft en eller flera panikattacker, vilket får dem att frukta ytterligare en attack och undvika den plats där det inträffade. För vissa människor kan agorafobi vara så allvarlig att de inte kan lämna hemmet.

I princip en rädsla för panikattacker

Agorafobi är ofta en progressiv fobi, och kan så småningom leda till en rädsla för att lämna hemmet. Det är dock panikattacken, snarare än handlingen med att vara ute offentligt, som är att orsaken till rädslan.

Specifika tecken och symptom

Tecken och symptom på agorafobi kan vara:

 • Panikkänslor: Agorafobi kan bli en självreplikerande cykel. Den som lider av det är orolig över att få en panikattack vilket i sin tur kan leda till en panikattack. Med tiden generaliseras de specifika situationer som kan leda till en panik, vilket leder till ytterligare känsla av ångest, och så vidare.
 • Undvikande beteende: Begränsning av livsaktiviteter i ett försök att undvika situationer där hjälp vid en panikattack kanske inte är tillgänglig benämns undvikande beteenden. Det som från början kan vara en rädsla för en panikattack i en specifik situation kan sakta generaliseras, och sekventiellt isolera en person.
 • Klustring: I allmänhet finns ett mönster av undvikta situationer. Vanliga kluster inkluderar kollektivtrafik; att handla; bilkörning; och att lämna hemmet. Medan tidigt vid åkomman, så kan symtomen samlas runt endast en av dessa gemensamma ”rädslorna för öppna utrymmen”, men med tiden utvecklas ofta oro avseende andra också. Till exempel kan en person först bara känna en rädsla i samband med kollektivtrafik. Begränsningarna som orsakas av denna rädsla kan sedan begränsa en persons förmåga att gå och handla, ta sig till jobbet, och mycket mer. Med tiden kan detta leda till en rädsla för att helt lämna hemmet.

Fysiska tecken och symptom uppstår när en person utmanas genom att vara i ett slutet utrymme, en plats utan några enkla utrymningsvägar, lämnad ensam hemma eller genom att använda kollektivtrafik och inkluderar:

 • Kraftig svettning
 • Andningssvårigheter
 • En snabb puls
 • Skakande eller darrande
 • Domningar eller stickningar i händer och fötter
 • Matsmältningsbesvär
 • En känsla av att ha förlorat kontrollen

Utveckling

Agorafobi utvecklas ofta från ett obehandlat paniksyndrom, och det uppskattas att mellan en tredjedel och hälften av de personer som har paniksyndrom fortsätter och utvecklar agorafobi.

Men ibland utvecklas agorafobi utan någon tidigare historia av paniksyndrom. I det här fallet har rädslan för att fastna i en viss situation inte lett till en fullt utvecklad panikattack. Istället kan symtomen vara av mer fysisk natur, såsom huvudvärk eller diarré.

En psykolog kan avgöra om dina symtom är från agorafobi eller en annan sjukdom.

agorafobi

Behandlingsalternativ

Professionell hjälp är nästan alltid rekommenderad för att kontrollera symtomen på agorafobi. Psykoterapi, specifika terapier såsom systemisk desensibilisering kan vara mycket effektiva för att minska symptomen. Det finns också saker som personerna kan göra själva för att hjälpa till att hantera symptomen på deras agorafobi vilket kan röra sig från att använda avslappningstekniker till att få socialt stöd.

Slutsats

Det kan vara lättare att förstå symptom på agorafobi om du inser att den primära rädslan är att få en panikattack, snarare än en specifik situation. Därför kan allt som skulle kunna aktivera en panikattack, såsom att hitta dig själv på en plats där flykt kan vara svårt, leda till symptom.

Denna rädsla för att få en panikattack begränsar en person genom att göra det svårt att gå till jobbet, gå till affären, resor eller till och med lämna hemmet.

Utan behandling kan agorafobi leda till en enorm känsla av isolering och ensamhet, men effektiv behandling finns tillgänglig.

Recent Content