5 tips på hur man kan hjälpa någon med panikångest eller agorafobi

Stödjer du en vän eller familjemedlem med panikångest eller agorafobi? Om så är fallet kan du få nytt av följande tips.

1) Läs mer om panikstörning och agorafobi

Om du aldrig har haft återkommande panikattacker kan det vara svårt att förstå de svårigheter som din vän eller familjemedlem går igenom. För att vara en bra stödperson är det viktigt att du förstår komplexiteten i panikstörning och agorafobi. Den rädsla en person med agorafobi upplever är inte bara nervositet eller oro. Det är en del av en biologisk och psykologisk process som ligger långt bortom dessa gränser och är ofta livsförändrande.

Läs allt du kan om dessa tillstånd. Du kan samla information från välrenommerade webbplatser, pedagogiska och självhjälpsböcker och broschyrer från en terapeut eller läkarmottagning. Din ökade kunskap kan bidra till att förbättra din kommunikation med den drabbade.

agorafobi
agorafobi

2) Var stödjande och bygg tillit

För att vara en bra stödperson, måste den som lider av panikångest och agorafobi kunna känna en allians med dig. Han eller hon måste lita på att du kommer att acceptera hans eller hennes begränsningar utan att bli dömd. Om du är ute med din vän eller familjemedlem i hans eller hennes läskiga värld, måste han eller hon veta att du kan och kommer att ge den hjälp han eller hon behöver utan tvekan.

Låt henne komma till dig på egen hand när hon är redo att öppna sig om hennes tillstånd. Försök att vara där för att lyssna när hon delar hennes framsteg, symtom, kamp och motgångar. Ibland kan det vara svårt att relatera till hennes erfarenhet av panikstörning, men du kan alltid bygga förtroende och stöd till hennes återhämtning genom att vara en axel att luta sig emot.

3) Försök inte att tvinga fram återhämtning

Du kan känna att du hjälper din vän eller familjemedlem att övervinna hans eller hennes rädsla med överdrivet sporrande. Men det kommer sannolikt att förvärra känslorna av ångest, skam och förlägenhet, vilket leder till dolda symtom och hindrar återhämtningen.

Förstå att det finns många behandlingsalternativ tillgängliga för dem med panikstörningar. Ingen enda behandlingsmetod är rätt för varje person. Han kan välja att prova terapi, medicinering, självhjälp eller till och med en kombination av dessa alternativ. Vad han än bestämmer sig för, ta det lugnt och se det som att han tar de steg som verkar rätt för honom för att hjälpa honom att övervinna hans symtom.

4) Lita på dem

Det är ofta svårt att förstå hur en agorafob kan kunna göra någonting en dag, men inte nästa. Han eller hon kan gå till en restaurang flera gånger, sedan börja undvika restauranger, följt av att återuppta denna aktivitet. Eller kanske köra till vissa ställen några dagar, men inte andra. Detta är inte manipulation. Dessa beteenden är vanliga eftersom grunden till rädslan inte egentligen är restaurangen eller annan aktivitet de fruktar. Oron och undvikandet kommer från själva rädslan. Med andra ord, din älskade fruktar de skrämmande symtomen på att få panikattacker. Dessa symtom kan variera från dag till dag, eller till och med morgon till kväll på grund av biologiska, psykiska och miljömässiga faktorer.

agorafobi

5) Se inte den agorafobiska som svag

Att leva i en värld av rädsla varje dag är inte lätt. Varje gång en agorafobisk person ger sig ut förbi sin säkra zon visar han eller hon en monumental styrka. Var uppmuntrande genom att kommentera hennes mod, även när de tar de minsta stegen mot återhämtning.

Agorafobi och dess symptom

Agorafobi är ofta missförstått såsom i första hand varandes ett problem där personer är rädda för att lämna sina hem. Låt oss ta oss en titt på exakt vad agorafobi innebär, och med hjälp av denna mer exakta definition se på de specifika beteenden som tyder på att en person har agorafobi.

Agorafobi är en fobi

Det kan låta överflödigt att konstatera att agorafobi är en fobi, men att förstå agorafobi som en viss typ av fobi gör det mycket lättare att förstå symptomen.

Agorafobi är ofta missförstådd och tros helt enkelt vara en rädsla för att lämna hemmet, men detta är dock inte helt korrekt. Agorafobi är en fobi för att vara i en situation där flykt skulle vara svårt eller omöjligt, eller hjälp skulle vara otillgänglig om en panikattack skulle inträffa.

agorafobi

Vad är en fobi?

En fobi är en överväldigande och oresonlig rädsla för ett objekt eller en situation som innebär lite verklig fara, men som framkallar ångest och undvikande. Till skillnad från den korta ångest de flesta personer känner när de ska hålla ett tal eller genomgå ett prov, så är en fobi långvarig och orsakar intensiva fysiska och psykiska reaktioner, och kan påverka din förmåga att fungera normalt på jobbet eller i sociala sammanhang.

Alla fobier behöver inte behandling. Men om en fobi påverkar ditt dagliga liv, så finns flera behandlingar tillgängliga som kan hjälpa dig att övervinna din rädsla – ofta permanent.

Fobier är indelade i tre huvudkategorier:

 • Specifika fobier. En specifik fobi innebär en irrationell, ihållande rädsla för ett specifikt objekt eller situation som inte står i proportion till den faktiska risken. Detta inkluderar en rädsla för situationer (såsom flygplan eller slutna utrymmen); naturen (såsom åska eller höjder); djur eller insekter (såsom hundar eller spindlar); blod, injektion eller skada (såsom knivar eller medicinska procedurer); eller andra fobier (såsom höga ljud eller clowner). Det finns många andra typer av specifika fobier. Det är inte ovanligt att uppleva fobier för mer än ett objekt eller situation.
 • Social fobi. Social fobi är mer än bara blyghet och innebär en kombination av överdrivet självmedvetande och en rädsla för offentlig granskning eller förnedring i vanliga sociala situationer. I sociala situationer, så är personen rädd för att avvisas eller negativt utvärderas eller rädd att förolämpa andra.
 • Rädsla för öppna platser (agorafobi). Agorafobi är en rädsla för en faktisk eller förväntad situation, såsom användning av kollektivtrafik, att vara i öppna eller slutna utrymmen, att köa eller vara i en folkmassa eller att vara utanför hemmet ensam. Ångesten orsakas av att vara rädd för att det inte finns några enkla utrymningsvägar eller hjälp om intensiv ångest skulle dyka upp. De flesta personer som har agorafobi utvecklar den efter att ha haft en eller flera panikattacker, vilket får dem att frukta ytterligare en attack och undvika den plats där det inträffade. För vissa människor kan agorafobi vara så allvarlig att de inte kan lämna hemmet.

I princip en rädsla för panikattacker

Agorafobi är ofta en progressiv fobi, och kan så småningom leda till en rädsla för att lämna hemmet. Det är dock panikattacken, snarare än handlingen med att vara ute offentligt, som är att orsaken till rädslan.

Specifika tecken och symptom

Tecken och symptom på agorafobi kan vara:

 • Panikkänslor: Agorafobi kan bli en självreplikerande cykel. Den som lider av det är orolig över att få en panikattack vilket i sin tur kan leda till en panikattack. Med tiden generaliseras de specifika situationer som kan leda till en panik, vilket leder till ytterligare känsla av ångest, och så vidare.
 • Undvikande beteende: Begränsning av livsaktiviteter i ett försök att undvika situationer där hjälp vid en panikattack kanske inte är tillgänglig benämns undvikande beteenden. Det som från början kan vara en rädsla för en panikattack i en specifik situation kan sakta generaliseras, och sekventiellt isolera en person.
 • Klustring: I allmänhet finns ett mönster av undvikta situationer. Vanliga kluster inkluderar kollektivtrafik; att handla; bilkörning; och att lämna hemmet. Medan tidigt vid åkomman, så kan symtomen samlas runt endast en av dessa gemensamma ”rädslorna för öppna utrymmen”, men med tiden utvecklas ofta oro avseende andra också. Till exempel kan en person först bara känna en rädsla i samband med kollektivtrafik. Begränsningarna som orsakas av denna rädsla kan sedan begränsa en persons förmåga att gå och handla, ta sig till jobbet, och mycket mer. Med tiden kan detta leda till en rädsla för att helt lämna hemmet.

Fysiska tecken och symptom uppstår när en person utmanas genom att vara i ett slutet utrymme, en plats utan några enkla utrymningsvägar, lämnad ensam hemma eller genom att använda kollektivtrafik och inkluderar:

 • Kraftig svettning
 • Andningssvårigheter
 • En snabb puls
 • Skakande eller darrande
 • Domningar eller stickningar i händer och fötter
 • Matsmältningsbesvär
 • En känsla av att ha förlorat kontrollen

Utveckling

Agorafobi utvecklas ofta från ett obehandlat paniksyndrom, och det uppskattas att mellan en tredjedel och hälften av de personer som har paniksyndrom fortsätter och utvecklar agorafobi.

Men ibland utvecklas agorafobi utan någon tidigare historia av paniksyndrom. I det här fallet har rädslan för att fastna i en viss situation inte lett till en fullt utvecklad panikattack. Istället kan symtomen vara av mer fysisk natur, såsom huvudvärk eller diarré.

En psykolog kan avgöra om dina symtom är från agorafobi eller en annan sjukdom.

agorafobi

Behandlingsalternativ

Professionell hjälp är nästan alltid rekommenderad för att kontrollera symtomen på agorafobi. Psykoterapi, specifika terapier såsom systemisk desensibilisering kan vara mycket effektiva för att minska symptomen. Det finns också saker som personerna kan göra själva för att hjälpa till att hantera symptomen på deras agorafobi vilket kan röra sig från att använda avslappningstekniker till att få socialt stöd.

Slutsats

Det kan vara lättare att förstå symptom på agorafobi om du inser att den primära rädslan är att få en panikattack, snarare än en specifik situation. Därför kan allt som skulle kunna aktivera en panikattack, såsom att hitta dig själv på en plats där flykt kan vara svårt, leda till symptom.

Denna rädsla för att få en panikattack begränsar en person genom att göra det svårt att gå till jobbet, gå till affären, resor eller till och med lämna hemmet.

Utan behandling kan agorafobi leda till en enorm känsla av isolering och ensamhet, men effektiv behandling finns tillgänglig.

Är agorafobi mest vanligt bland kvinnor eller män?

Jag satt och undrade lite vilket kön som är mest blev drabbat av agorafobi. Kvinnor eller män?

De flesta som jag personligen känner som har agorafobi är män. Men jag har ingen aning om om det är så generellt bland befolkningen. Jag bestämde mig för att googla på det och ta reda på det.

Svar: Det jag fann är att agorafobi är 4 gånger vanligare bland kvinnor än män! Oppsie… Det trodde jag inte med tanke på min lilla referensgrupp där de flesta var män.

Jag fann en hel del info på nätet och en del var inte trovärdiga källor och saknade källor. De som jag fann med källor hade ungfär liknande info. Denna källan – Agoraphobia and gender: A review – hade den info som jag citerar ovan.

Denna källan – Anxiety More Common in Women – fann att agorafobi är 3 gånger så vanligt bland kvinnor. Den fann också att panikångest var dubbelt så vanligt bland kvinnor jämfört med män.

 

6 tips på hur man kan hantera ångest på offentliga platser – Agorafobi

Ångestsjukdomar, inklusive panikångest, kännetecknas av extrem rädsla och nervositet. Symtomen för panikstörningar är ofta svåra att hantera, och att hanterar panikattacker och agorafobi är ännu mer utmanande när du är ute bland folk. Din ångest kanske aldrig går över, men du kan lära dig att hantera dina symtom på ett bättre sätt så att du kan känna dig tryggare när du står inför offentliga situationer. Här är några tips.

Öva din andning

När symtomen börjar uppstå är andningen ofta den första förändringen som uppstår i kroppen. Andnöd, eller hyperventilation, är ett av de vanligaste fysiska symptomen på panik och ångest. Men att uppleva ökad andning i offentliga situationer kan få dig att känna dig orolig och potentiellt öka dina känslor av ångest.

Andningsövningar kan hjälpa dig att sakta ner din andning och framkalla känslor av lugn och avkoppling. Djup andning kan också i hög grad hindra att andra symtom eskalerar, såsom snabb hjärtfrekvens eller bröstsmärta. Men för att vara beredd att använda denna teknik under en panikattack är det viktigt att du övar när du inte upplever ångest. Till exempel kanske du vill börja dagen med ett par minuter av djupa andetag, som en metod för att få energi på eftermiddagen, eller göra denna övning på kvällen för att varva ner från dagen och förbereda dig för en bättre nattsömn.

ångest på offentliga platser
ångest på offentliga platser

Öka din medvetenhet

Panikattacker följs ofta av obehagliga tankar och en stark känsla av att vara rädd. När symptomen eskalerar kan du bli rädd för att du behöver omedelbar vård. Till exempel kan du vara rädd för att du har en hjärtinfarkt. Ju mer du fokuserar på dessa negativa tankar, desto mer kan dina rädslor och symtom intensifieras. Du kan bli så rädd för dina symtom att du tror att du kommer att förlora kontrollen, bli galen eller till och med dö.

Dessa störande tankar och symtom förstärks ofta när man upplever en panikattack i sociala sammanhang. För att få kontroll över dessa tankar måste du först bli medveten om dem. Att öva sin uppmärksamhet är ett sätt att du kan lära dig för att bekräfta dina tankar utan att låta dem ta över dina känslor och beteenden. Genom mindfulness-metoder kan du öka din självmedvetenhet för att bli bättre förberedd för att hantera dina symptom när du vistas på offentliga platser.

Ta med en vän

När man står inför offentliga situationer som utlöser ångest och panikattacker, kan det vara mycket lättare att hantera i sällskap av en nära vän eller familjemedlem. Genom socialt stöd kan du känna dig tryggare och avslappnad på offentliga platser. Förbered personen du är med och förklara dina symtom och rädslor för dem. Skapa en plan som innefattar att du känner igen dina symtom när de uppstår, med hjälp av strategier för att komma igenom en panikattack och förbereda dig för att lämna en plats eller situation om det behövs.

Visualisera ett positivt resultat

Om du fruktar folkmassor, kan du redan ha bestämt dig för att erfarenheten bara kan bli negativ. Men, hur du känner när du vistas på offentliga platser kan påverkas av dina negativa perceptioner och förutsägelser. Visualisering är en teknik som du kan använda för att övervinna dessa begränsande övertygelser och öka ditt självförtroende i sociala sammanhang

Visualisering innebär att du stänger dina ögon och föreställer dig dig själv under olika omständigheter. Genom visualisering kan du föreställa dig hur det skulle vara att lyckas hantera din ångest medan du befinner dig på en offentlig plats. Precis som när du dagdrömmer kan du använda dig av dina sinnen och fantasi för att se dig själv få positiva resultat. Du kan till exempel visualisera dig själv genom att använda dina hanteringstekniker för att möta offentliga situationer med mer avslappnat förtroende. Genom att visualisera din framgång kan du känna dig mer redo att hantera dina symptom offentligt.

Sök hjälp för agorafobi

Panikstörning diagnostiseras för närvarande som förekommande med eller utan agorafobi, ett separat tillstånd som kännetecknas av extrem rädsla. En person med agorafobi är rädd för att få panikattack på offentliga platser eller situationer där det skulle vara svårt och/eller pinsamt att fly.

Om du har agorafobi kommer du ofta att utveckla extremt undvikande beteende där du undviker vissa omständigheter för att känna dig trygg. Till exempel kan du undvika kollektivtrafik och folkmassor. I mer allvarliga fall kan du bli hemmasittande med agorafobi .

Om du tror att agorafobi hindrar dig från att trivas i folkmassor, är det viktigt att söka professionell hjälp. Ju tidigare du börjar med en lämplig behandlingsplan, desto snabbare kommer du att kunna hantera ditt tillstånd.

Ta det långsamt och sätta mål

De med panikstörningar med agorafobi bör vara försiktiga när de rusar i situationer de är rädda för. När du lär dig att mer självständigt hantera dina symptom är det viktigt att sätta realistiska mål för hur länge du vill vara på offentliga platser. Var noga med att begränsa tiden du är ute, ta det långsamt och arbeta gradvis upp till längre exponeringar.

En teknik som kallas imaginär desensibilisering   kan vara ett bra sätt att gradvis övervinna situationer du har undvikit. Denna självhjälpsteknik kan hjälpa dig att överkomma rädslan och övervinna situationer som utlöser panik och ångest. Genom användningen av visualisering tillåter imaginär desensibilisering gradvis att möta och övervinna rädslan för att hantera ångest på offentliga platser.

Undvikande beteende och Agorafobi

Ett sätt att hantera rädsla för panikattacker

Panikångest är en ångeststörning som kännetecknas av återkommande och oförutsedda panikattacker. Dessa attacker inkluderar många fysiska symptom, inklusive skakningar, svettningar, svårt att andas, ont i bröstet och illamående. Panikattacker kan också uppstå med kognitiva symptom, såsom en overklighetskänsla och personlighetsförändringar. I en sådan situation känner sig den lidande personen bortkopplad från sig själv och sin omgivning.

Symptom på en panikattack kan vara svåra att hantera. Under panikattacken är det inte ovanligt för personen att uppleva det som skräckinjagande. Personen kan vara rädd för att förlora kontrollen över sig själv eller sitt sinne. Vissa personer som lider av panik utvecklar ett undvikande beteende som ett sätt att hantera sin rädsla för panikattacker.

Vad är agorafobi?

Ungefär en tredjedel av de som lider av panikångest kommer utveckla denna separata ångeststörning. Agorafobi handlar om en allvarlig rädsla för att befinna sig i vissa situationer och att få panikattacker eller andra panikliknande symptom. Det kan innefatta svimning, att känna sig yr, kräkas eller uppleva en migrän.

Personer med agorafobi är särskilt rädda för att få en panikattack under omständigheter där det skulle vara extremt svårt och/eller förnedrande att fly därifrån. En person med agorafobi kan också vara rädd för att få panikattacker på platser där det känns som att ingen kan hjälpa till. Rädsla associerad med agorafobi leder ofta till ihållande undvikande beteende.

Undvikande beteende och Agorafobi

Vad är undvikande beteende?

Vanliga situationer som personer med agorafobi undviker och är rädda för är bland annat stora folksamlingar, stora öppna utrymmet, hissar, broar och resor. Undvikande beteende sker ofta i grupper av relaterade rädslor. Till exempel kan en person som lider av agorafobi och som är rädd för att få en panikattack när hen också börja undvika andra transportsätt, som att vara passagerare på en buss, ett tåg eller ett flygplan.

Undvikande beteenden tenderar att växa med tiden och kan försämra personens livskvalitet. Personens arbete, hem och andra ansvarsområden kan bli lidande. Till exempel kan kanske en person som lider av agorafobi inte åka till viktiga möten, vara med vid speciella tillfällen eller utföra vanliga dagliga aktiviteter. Undvikande beteende kan förstärkas till den grad att personen blir bunden till hemmet med agorafobi.

Det kan vara svårt att förstå hur en person kan utveckla undvikande beteende. För att få bättre förståelse av undvikande beteende kan du föreställa dig att du har panikångest: du sitter i en fullsatt biosalong när du upplever en oväntad panikattack. Du börjar skak, ditt bröst gör ont, ditt hjärta bultar och det känns som att du kvävs. Du vill inte ställa till med en scen, men du börjar bli rädd för ditt liv. Du undrar om du behöver akuthjälp. Du börjar känna dig som om du ser dig själv utifrån. Du känner dig fångar i salongen, och trots att du skäms springer du ut därifrån.

Efter att du har gått och dina symptom har lagt sig känner du dig skamsen över din reaktion. Nästa gång en vän bjuder med dig på bio tackar du nej eftersom du tycker att det är för jobbigt att gå igen. Du börjar bli rädd för att få en panikattack i andra liknande situationer och börjar undvika andra platser där det finns folksamlingar, såsom gallerior eller konserter. Ditt undvikande beteende börjar begränsa ditt liv.

undvikande beteende

Att övervinna sitt undvikande beteende

När en person har utvecklat undvikande beteende kan det vara en extrem utmaning att möta de situationer man är rädd för. Undvikande beteende kan kännas betryggande, och ger personen en lättnad från sin ångest. Detta beteende förstärker dock bara deras rädsla och ångest långsiktigt.

Agorafobi och undvikande beteende kan förvärras om det inte behandlas. Som tur är finns det behandlingsalternativ som kan hjälpa dig att hantera agorafobi och att övervinna sitt undvikande beteende. En typisk behandling innefattar en kombination av medicinering och terapi.

En behandlingsprocess, känd som systematisk desensibilisering, används ofta för att hjälpa personen att gradvis möta de situationer som hen undviker och är rädd för. En person med agorafobi finner det ofta tröstande att konfrontera sina rädslor när hen får sällskap av en nära vän eller familjemedlem.

Med behandling och stöd från nära och kära kan en person med agorafobi förvänta sig att hen kan hantera sina rädslor, och hen kommer uppleva färre panikattacker och undvikande beteende. Detta kommer bidra till att hen kan återgå till ett mer självständigt liv.

Agorafobi och panikångest hos barn och tonåringar – Hur föräldrar kan hjälpa

Panikångest är en typ av ångestsyndrom som ofta diagnostiseras hos vuxna. En vanlig startålder för panikångest uppträder vanligtvis i sen ungdom och tidig vuxen ålder men kan börja i de tidiga tonåren eller till och med i barndomen. Tonåringar med panikångest upplever ofta tillståndet på samma sätt som vuxna.

När en läkare behandlar en tonåring med detta tillstånd, kommer hon att diagnostisera tonåringen med panikångest med eller utan agorafobi. Även om det inte är lika vanligt är det möjligt att diagnostiseras med agorafobi utan panikångest.

Följande text ger information om diagnosen panikångest med agorafobi hos tonåringar:

Symtom för panikångest

Panikångest kännetecknas av ökad ångest och panikattacker. Centrerat kring rädsla och ängslan innebär panikattacker ett brett spektrum av mentala, känslomässiga och fysiska symptom. Tonåringar med panikångest kan uppleva dessa attacker genom en kombination av skrämmande somatiska känslor och störande tankar och uppfattningar. Några av de vanligaste fysiska symptomen på panikattacker innefattar ökad hjärtrytm, överdriven svettning, skälvningar, andfåddhet, andningssvårigheter och bröstsmärta.

Dessa attacker följs ofta av känslan att förlora kontakten med sig själv och sin omgivning. Känt som derealisation och depersonalisering, kan dessa symtom få tonåringen att känna som om han tappar kontakten med verkligheten. Med tanke på hur läskigt det kan vara med dessa symptom är det inte ovanligt för tonåringar att tro att deras panikattack är ett livshotande medicinskt tillstånd. Många tonåringar som upplever panikattacker blir rädda att de kommer att förlora kontrollen, bli galna eller till och med dö av attacken.

Panikångest och agorafobi

panikångest med agorafobi

Eftersom panikattacker kan vara en skrämmande upplevelse, försöker många tonåringar med panikångestar att undvika dem till varje pris. Detta innebär ofta att tonåringen börjar undvika olika platser, omständigheter och situationer som de tror bidrar till deras panikattacker. Cirka en tredjedel av de som lider av paniksyndrom kommer att utveckla ett separat psykiskt tillstånd som kallas agorafobi. Denna störning innebär en rädsla för att få panikattack på platser eller situationer som det skulle vara svårt och/eller pinsamt att fly.

Tonåringar med agorafobi kommer ofta att uppleva sina rädslor i kluster av liknande undvikanden. Till exempel kan en tonåring som lider av agorafobi bli rädd för folkmassor, hålla sig borta från stora grupper, som skolkafeterian, köpcentrum, sportevenemang eller andra sociala situationer. Vissa kan känna sig rädda vid resor, vara rädda för att köra på motorvägen eller vara på en skolbuss. Andra kan bli så rädda för olika omständigheter att de bara känner sig trygga inom en liten radie utanför sina hem. Detta undvikande kan bli så extremt, att enbart att lämna sitt hem orsakar en stor mängd ångest och den drabbade stannar hemma den större delen av tiden med agorafobi.

Att söka hjälp

Med tanke på hur bekymrade tonåringar kan vara över att passa in, är det inte förvånande att många tonåringar med panikångest känner sig generad över deras tillstånd. Dock kan svårighetsgraden av detta tillstånd bli värre när denna skam utvecklas till undvikande beteenden och agorafobi.

Tecken och symptom på agorafobi utvecklas ofta inom det första året av tonåringens panikattacker. Om de lämnas obehandlade kan rädslan och undvikande beteenden i samband med agorafobi förvärras. För att hantera panikångest och agorafobi är det viktigt att söka behandling tidigt. Vanliga behandlingsalternativ innebär en kombination av psykoterapi och medicinering.

Panikångest

Behandling kan också innebära en teknik som kallas systematisk desensibilisering, där tonåringen gradvis exponeras för situationer denna är rädd för och undviker. Att möta dessa situationer kan vara lättare med hjälp av en nära familjemedlem.

Genom stöd från yrkesverksamma, vänner och familj kan en tonåring med agorafobi börja hantera hans/hennes tillstånd. Genom att följa en rekommenderad behandlingsplan kan tonåringen med både panikångest och agorafobi förväntas uppleva mindre ångest och färre panikattacker och undvikande, och senare återgå till ett aktivt liv som för de flesta tonåringar.

Riskerna med att använda Alkohol för att lindra din ångest

Ett maladaptiv beteende är ett vanligt sätt att lindra ångest, men leder ofta till dysfunktionella och icke-produktiva resultat. Om du upplever panikångestattacker och har diagnostiserats med panikstörning eller annat ångestsyndrom kan du oavsiktligt ha utvecklat maladaptiva eller dåliga beteendemönster för att hantera din situation. Alkoholberoende är ett sådant. Låt oss titta närmare på det nedan.

Riskerna med att använda Alkohol för att lindra din ångest

Människor med ångestsjukdomar, inklusive panikångest använder ofta alkohol eller andra substanser som ett sätt att hantera sin rädsla och ångest. Studier visar att personer med ångestsjukdomar är upp till tre gånger mer sannolika att utveckla missbruk av alkohol eller andra substanser än de som inte har ångestsyndrom. Missbruk av alkohol eller andra droger för att kontrollera stress och ångest klassificeras som ett missbruksbeteende eftersom det endast ger tillfällig lindring från ångest och istället skapar värre långsiktiga problem. Substansmissbruk löser inte det underliggande problemet, och långvarigt alkohol- eller drogmissbruk kan leda till tolerans, beroende och för vissa, missbruk.

alkoholism - agorafobi
alkoholism – agorafobi

Tolerans kan uppstå genom att använda ett läkemedel under en längre tidsperiod. Resultatet av toleransen är att läkemedlet inte ger den önskade effekten eller att effekten minskar. Tolerans kan innebära ett behov av ökad dos av läkemedlet för att ge den önskade effekten.

Abstinenssymptom

Fysiskt beroende av ett läkemedel inkluderar ofta tolerans och kan identifieras genom abstinenssymptom om intag av läkemedlet upphör eller vid minskad dos. Vanliga abstinenssymptom associerade med alkohol eller andra droger kan innefatta:

 • Ångest
 • Diarré / magbesvär
 • Sömnlöshet
 • Muskelkramp
 • Huvudvärk
 • Minskad koncentration
 • Hyperventilering
 • Skälvningar
 • Kramp

Drogmissbruk är en hjärnsjukdom som identifieras av fysiskt och psykiskt beroende. Avgiftning kan leda till att det fysiska beroendet upphör, men det psykologiska beroendet kvarstår hos den drabbade. Det är den här aspekten som gör att det är svårt att upprätthålla sin nykterhet. Det finns inget botemedel mot missbruk och att upprätthålla nykterheten är vanligtvis en konstant strävan för de drabbade.

Enligt American Society of Addiction Medicine skiljer sig drogmissbruk från drogberoende och drogtolerans. Inte alla som utvecklar tolerans eller fysiskt beroende av ett läkemedel kommer att fortsätta utveckla ett missbruk. Man tror att vissa individer är predisponerade eller särskilt sårbara för missbruk baserat på biologiska, psykiska och sociala faktorer.

alkoholmissbruk
alkoholmissbruk

Söka hjälp med alkoholmissbruk

Maladaptiv beteende hänvisar till typer av beteenden som hämmar en persons förmåga att anpassa sig till särskilda situationer såsom exempelvis agorafobi som vi tittar extra mycket på på denna bloggen. Ett maladaptiv beteende är aldrig bra då det förhindrar förmågan att anpassa sig till det verkliga livets krav. Inledningsvis kan överdriven användning av alkohol eller andra droger ge intrycket att man får lindring från sin ångest. Tyvärr är långsiktiga effekter av missbruk inte så trevliga.

Om du har ett ångestsyndrom och missbrukar alkohol eller andra droger bör du prata med din läkare eller terapeut. Även om detta missbruk kan vara resultatet av självmedicinering är det troligt att det kommer att leda till ökad ångest på lång sikt. En läkare som behandlar ångestsjukdomar kommer också att kunna hjälpa dig att arbeta genom dina problem med alkohol och / eller droger.

Filmer med Agorafobi-karaktärer i

Jag har letat runt bland filmer och inlägg på nätet för att se om jag kunde hitta några med Agorafobikaraktärer i. Det finns en hel del filmer faktiskt och en del är mer träffsäkra än andra. Här nedan kommer en lista utan inbördes ordning med karaktärer som lider av någon form av agorafobi.

Jag har listat dem med engelsk titel men det är inte svårt att hitta den svenska genom att google lite.

Fear, Love and Agoraphobia

Trailer

American Hustle

Trailer

Copycat

Trailer

I am Sam

Trailer

 The Last Days on Mars

Trailer

Running with Scissors

Trailer